• info@1007medya.com
 • 0850 297 1007

Çatı Yalıtımı İzmir

435 ZİYARETÇİ
 • EKLENME TARİHİ: Kasım 6, 2019 12:25 pm
 • İLAN TÜRÜ: Alış

Çatı Yalıtımı İzmir

Yağış Suyunun Uzaklaştırılma Şekline Göre Çatı Çeşitleri

Dışa Akışlı Çatılar : Yağış suları çatının şekline nedeniyle çatının dışına doğru aktığından bu çatılara dışa akışlı çatılar denir.

İçe Akışlı Çatılar : Yağış suları çatının şekline nedeniyle çatının içine doğru aktığından bu çatılara içe akışlı çatılar denir.

Eğimine Göre Çatı Çeşitleri

Az Eğimli Çatılar : Eğimleri %0’dan %25’e kadar olan çatılar bu sınıfa girer.

Çok Eğimli Çatılar : Bu çeşit çatıların eğimi %25 ve daha büyük değerler alır.

Değişken Eğimli Çatılar : Bu tür çatılarda eğim değişkendir. Kubbe, tonoz ve kabuk gibi yüzeylerin eğimleri 0-90o arasında değişebildiğinden, bu tür yüzeyler bu gruba girerler.

 Kaplama Malzemelerine Göre Çatı Çeşitleri

Kullanılacak örtü malzemesine göre çatıların sınıflandırılması, malzemenin türüne göre yapılır.

Kiremit kaplamalı, çimento esaslı donatılı levha kaplamalı, metal kaplamalı, bitüm kaplamalı, cam kaplamalı, polimer kaplamalı, doğal taş kaplamalı, bitkisel kaplamalı, toprak kaplamalı çatılar.

Biçimine Göre Çatı Çeşitleri

Çatılar biçimlerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilirler.

Tek yüzeyli, beşik örtülü, kırma, mansard, kubbe, külah, şed, düz ya da az eğimli çatılar.

Çatı Arası Havasının Varlığına Göre Çatı Çeşitleri

Çatı Arası Havası Olan Çatılar : Bu tür çatılarda örtü ve koruyucu katmanlarla taşıyıcı sistem arasında bir hava tabakası bulunur.

Çatı Arası Havası Olmayan Çatılar : Bu tür çatılarda örtü ve koruyucu katmanlarla taşıyıcı sistem arasında bir hava tabakası mevcut değildir.

Detaylı bilgi için tıklayın ..Çatı Yalıtımı İzmir 

 •  çatı yalıtımı izmir
 •  çatı izolasyon izmir

 •  izmirde çatı tamiri ustaları

 •  çatı ustası izmir

 •  izmir çatı yalıtımı yapan firmalar

 •  izmir bina çatısı onarımı

 •  çatı onarımı

 •  çatı izmir

 •  izmirde yalıtım yapan ustalar